III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 182 W BOGUCHWAŁOWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:
Działki oznaczonej nr 182 o łącznej pow.0,0670 ha  stanowiącej grunt rolny, położonej w Boguchwałowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00002838/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości :  8 000,00zł,

Wadium wynosi:  800,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:
Teren obejmujący działkę nr  182  zlokalizowany  na terenie sołectwa Boguchwałów zgodnie ze „Studium” stanowi  „9BO-MNUI” zabudowę mieszkaniowo-usługową obejmującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcje usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje :usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
 

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  16 lutego 2012 r. o godzinie 9:45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie – I piętro, pokój nr 18)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.  14:00  lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym
w Baborowie 05886600062001000020170004.
Termin wpłacania wadium upływa z dniem 10 lutego 2012 r.   Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-01-16


 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 16-01-2012 15:55
 • Data wytworzenia: 16-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 1116
 • Link do strony: http://baborow.pl/712/iii_przetarg_ustny_nieograniczony_dzialka_nr_182_w_boguchwalowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 16-01-2012 15:55
 • Data wytworzenia: 16-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 1116
 • Link do strony: http://baborow.pl/712/iii_przetarg_ustny_nieograniczony_dzialka_nr_182_w_boguchwalowie.html
 • Data publikacji: 16-01-2012 15:55 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 16-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 1116
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl