I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DZIAŁKA NR 132-1 PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W BABOROWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działka niezabudowana oznaczona nr 132/1 o łącznej pow.0,0606 ha położona w Baborowie przy ul. Krakowskiej zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych .

Cena nieruchomości : 10.305,00 zł. Wadium wynosi: 1 040,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku działka nr 132/1 oznaczona jest symbolem 110B(1) MWU, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe (w szczególności usług i handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego związanych z obsługą ludności)

Uzupełniające przeznaczenie terenu stanowi:
1) Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2) Ulice lokalne i dojazdowe obsługujące nowoprojektowane zespoły zabudowy,
3) Czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, związane z obsługą terenów, stałe miejsca postojowe związane wyłącznie z zabudową mieszkaniową istniejącą i projektowaną na niniejszych terenach,

4) Zieleń urządzoną-skwery, zieleńce o charakterze publicznym,
5) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne dla obsługi niniejszych terenów i miasta.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 12 kwietnia 2012r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 5 kwietnia 2012r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 12-03-2012 09:24
 • Data wytworzenia: 12-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 991
 • Link do strony: http://baborow.pl/723/i_przetarg_ustny_ograniczony_dzialka_nr_1321_przy_ulkrakowskiej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 12-03-2012 09:24
 • Data wytworzenia: 12-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 991
 • Link do strony: http://baborow.pl/723/i_przetarg_ustny_ograniczony_dzialka_nr_1321_przy_ulkrakowskiej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 12-03-2012 09:24 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 12-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 991
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl