III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ DZIAŁKI 769-2 W BABOROWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Działki oznaczonej nr 769/2 o łącznej pow.0,3505 ha stanowiącej grunt rolny, położonej w Baborowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 6. 500,00 zł,

Wadium wynosi: 650,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar obejmujący działkę nr 769/2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku oznaczony symbolem 15-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 21 czerwca 2012 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie – I piętro, pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 15 czerwca 2012r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-05-25
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 25-05-2012 10:37
 • Data wytworzenia: 25-05-2012
 • Ilość wyświetleń: 975
 • Link do strony: http://baborow.pl/734/iii_przetarg_ustny_nieograniczony_sprzedaz_dzialki_7692_w_baborowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 25-05-2012 10:37
 • Data wytworzenia: 25-05-2012
 • Ilość wyświetleń: 975
 • Link do strony: http://baborow.pl/734/iii_przetarg_ustny_nieograniczony_sprzedaz_dzialki_7692_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 25-05-2012 10:37 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 25-05-2012
 • Ilość wyświetleń: 975
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl