WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 13.06.2012r. w sprawie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn.: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie”. 

 1. Treść zapytania : Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej – krackingu statycznego?

Odpowiedź: Zamawiający, nie przewiduje zastosowania technologii bezwykopowej.

2.Ponadto Zamawiający przedstawia ujednolicony zapis SIWZ poprzez wprowadzenie zmian do

załączników SIWZ zgodnie z treścią SIWZ.

2.1. Zmienia się zapis pkt. 9 Formularza Ofertowego (zał. nr 1 SIWZ),

W miejsce zapisu:

Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % (cztery procent) wartości wynagrodzenia umownego brutto w formie............................................................”

Wprowadza się zapis:

Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % (sześć procent) wartości wynagrodzenia umownego brutto w formie............................................................”

2.2. Zmienia się zapis § 5 Wzoru Umowy (zał. nr 6 SIWZ),

W miejsce zapisu:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następującym terminie: do 2 miesięcy od daty przekazania placu budowy.”

Wprowadza się zapis:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następującym terminie: do 100 dni od daty przekazania placu budowy.”

Zaktualizowany Formularz Ofertowy i Wzór Umowy w załączeniu.

 PDFZałacznik Nr 1 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Szymańska
Data wytworzenia: 2012-06-15

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 15-06-2012 13:15
 • Data wytworzenia: 15-06-2012
 • Ilość wyświetleń: 1060
 • Link do strony: http://baborow.pl/743/wyjasnienia_do_tresci_siwz_przetarg_nieograniczony_wymiana_sieci_wodociagowej_w_ul_powstancow_w_baborowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 15-06-2012 13:15
 • Data wytworzenia: 15-06-2012
 • Ilość wyświetleń: 1060
 • Link do strony: http://baborow.pl/743/wyjasnienia_do_tresci_siwz_przetarg_nieograniczony_wymiana_sieci_wodociagowej_w_ul_powstancow_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 15-06-2012 13:15 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 15-06-2012
 • Ilość wyświetleń: 1060
Rozwiń rejestr zmian plików
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl