I ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35 i ul. Raciborskiej 52

Baborów, dnia 31 sierpnia 2012 roku

 

ZMK.7150.2.2012

 

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

 

na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ulicy Dąbrowszczaków 35 i Raciborskiej 52.


 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Dąbrowszczaków 35

37,95

6,00

683,10

handlowo – usługowa

2.

ul. Raciborska 52

27,92

5,50

460,68

handlowo – usługowa

 

 

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

1. Przetarg na lokal przy ulicy Dąbrowszczaków 35 odbędzie się w dniu 19.09.2012 roku
o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju numer 18 (I piętro; mała sala narad).

 

2. Przetarg na lokal przy ulicy Raciborskiej 52 odbędzie się w dniu 19.09.2012 roku
o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju numer 18 (I piętro; mała sala narad).

 

Wadium (w kwotach podanych jak wyżej) należy wpłacić do dnia 17.09.2012 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 03.09.2012 roku do 17.09.2012 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji
o proponowanych wyżej lokalach użytkowych
w Urzędzie Miejskim (I piętro; pokój numer 17) lub pod numerem telefonu 077/4036935
.

 

 

Podmiot udostępniający: U. M. Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Andrzejak
Data wytworzenia: 2012-08-31

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 31-08-2012 08:47
 • Data wytworzenia: 31-08-2012
 • Ilość wyświetleń: 969
 • Link do strony: http://baborow.pl/753/i_ustny_przetarg_nieograniczony_na_najem_lokali_uzytkowych_polozonych_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow_35_i_ul_raciborskiej_52.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 31-08-2012 08:47
 • Data wytworzenia: 31-08-2012
 • Ilość wyświetleń: 969
 • Link do strony: http://baborow.pl/753/i_ustny_przetarg_nieograniczony_na_najem_lokali_uzytkowych_polozonych_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow_35_i_ul_raciborskiej_52.html
 • Data publikacji: 31-08-2012 08:47 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 31-08-2012
 • Ilość wyświetleń: 969
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl