II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchej Psinie, stanowiącej działkę nr 262/2 o pow. 0,1898 ha zapisanej w KW OP1G/00021228/4 zabudowanej budynkiem nieczynnej szkoły podstawowej i przedszkola. W budynku tym znajdują się dwa lokale mieszkalne i inne pomieszczenia związane z funkcją jaką pełnił oraz budynek garażowy wolnostojący. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów obszar obejmujący dz. 262/2 jest terenem zainwestowanym, stanowiącym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową i usługową.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej szkoły podstawowej o pow. 896,60 m2, oraz budynkiem garażowym wolnostojącym pow. 33,40 m2.

Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową w celu umożliwienia przejścia do działki sąsiedniej oznaczonej nr 262/1. W budynku jeden lokal mieszkalny jest obecnie użytkowany przez lokatora.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 228.000,00 zł.

Wadium ustalono na kwotę 22.800,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 8 października 2012 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2012-09-18

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 18-09-2012 07:55
 • Data wytworzenia: 18-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 926
 • Link do strony: http://baborow.pl/754/ii_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_polozonej_w_suchej_psinie_stanowiacej_dzialke_nr_2622.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 18-09-2012 07:55
 • Data wytworzenia: 18-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 926
 • Link do strony: http://baborow.pl/754/ii_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_polozonej_w_suchej_psinie_stanowiacej_dzialke_nr_2622.html
 • Data publikacji: 18-09-2012 07:55 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 18-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 926
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl