Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Walory turystyczne

 

 

Elementem atrakcyjności turystycznej obszaru traktuje się zlokalizowane na nim obiekty zabytkowe. Takich obiektów na terenie gminy jest sporo i wyszczególnione one zostały przykładowo w poprzednim rozdziale. Podobnie np. placówki muzealne i miejsca związane z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych uznaje się za czynniki atrakcyjności turystycznej.

W światowej turystyce następuje zdecydowany odwrót od turystyki polegającej na zwiedzaniu zabytków, a motorem napędzającym koniunkturę turystyczną są raczej żywe wydarzenia jak imprezy lokalne, festyny, okolicznościowe, cykliczne festiwale. Nie znaczy to jednak, że stworzenie produktu turystycznego, którego immanentną składową byłyby zabytki gminy Baborów jest zbędne i niepożądane. Potencjał generowania zainteresowania turystów mają zabytki wysokiej klasy, które dodatkowo są intensywnie promowane. Takie zabytki na terenie gminy są i można je traktować jako obiekty mogące generować istotny ruch turystyczny. Jest to tym bardziej realne, że wytyczona ścieżka rowerowa na trasie Pietrowice – Głubczyce – Baborów – Racibórz wraz z promocją zabytków gminy daje możliwość zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy. Obiekty zabytkowe są ściśle powiązane z historią regionu, która ze względu na mieszankę kultur (a w związku z tym wszystko, co różnice w kulturze wyznacza : zwyczaje, obrzędy, kuchnia, architektura, sztuka) stanowi potencjalnie atrakcyjną podstawę wpisującą się w narodową strategię rozwoju produktu turystycznego. Czynnikiem wzmacniającym wykreowanie i promocję produktu turystycznego są osobistości świata sztuki, polityki, nauki oraz historyczne powiązania regionu z najznamienitszymi polskimi rodami szlacheckimi.

            W założeniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zawarto projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie Boguchwałowa i przysiółka Wierzbno. Stałby się on jednym z elementów zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy.

W gminie Baborów można wyszczególnić miejsca pamięci związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski, czy też związane z osobistościami historycznymi.

 

Są to:

  • Na wniosek Zarządu Koła Terenowego Związku Sybiraków w Głubczycach Rada Miejska w Baborowie we wrześniu 2002 roku nadała parkowi miejskiemu nazwę “Park im. Sybiraków w Baborowie”. W ślad za tym w 2003 roku na ścianie amfiteatru w parku została wmurowana tablica upamiętniająca ofiary represji sowieckiej.

  • Mieszkańcy powiatu głubczyckiego ufundowali tablicę pamiątkową, która została umiejscowiona na murze cmentarnym w Babicach. Upamiętnia ona ofiary zbrodni ludobójstwa popełnianych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej zamieszkującej kresy wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Jednym ze znanych osobistości, które wywodziły się z terenu gminy Baborów, z Dzielowa, jest ks. Josef Wilpert (1856-1944) badacz katakumb starochrześcijańskich w Rzymie, wybitny archeolog, autor wielu publikacji z historii starochrześcijańskiej, wykładowca na wielu uniwersytetach. Tablica upamiętniająca tę światowej sławy osobistości została umieszczona na murach kościoła w Dzielowie, a uroczyste odsłonięcie nastąpiło w 2004r.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-06-2005 09:53