BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Działki zabudowanej budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16,70 m2 w zabudowie szeregowej w Sułkowie zlokalizowanego na działce nr 193/4 o pow. 0,0108 ha. zapisanej w KW Nr OP1G/00021224/6. 


Wadium wynosi: 590,00 zł.

Cena nieruchomości : 5.840,00 zł,

Przeznaczenie nieruchomości:

 

 

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21czerwca 2011r. działka nr 193/4 stanowi obszar zainwestowany- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i usługowa. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 19 grudnia 2012 r. o godzinie 9:45- w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie -I piętro-pokój 18. 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 13 grudnia 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Burmistrz Gminy

 

Elżbieta Kielska

 

 


 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-11-21

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 13-12-2012 19:29
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 06-02-2013 15:33
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 13-12-2012
 • Ilość wyświetleń: 1231
 • Link do strony: http://baborow.pl/766/burmistrz_gminy_baborow_oglasza_i_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 13-12-2012 19:29
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 06-02-2013 15:33
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 13-12-2012
 • Ilość wyświetleń: 1231
 • Link do strony: http://baborow.pl/766/burmistrz_gminy_baborow_oglasza_i_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz.html
 • Data publikacji: 13-12-2012 19:29 przez: Administrator BIP BIP
 • Modyfikował: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 13-12-2012
 • Ilość wyświetleń: 1231
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  06-02-2013, godz. 15:33:55
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  13-12-2012, godz. 19:29:16
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl