22 PAŹDZIERNIKA 2008 - NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH-KASJER W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE     

PDFInformacja.pdf

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIE FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE 

PDFLista kandydatów

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY, KULTURY

 I SPORTU W BABOROWIE

                  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze

w GZOKiS w Baborowie z siedzibą

w Baborowie przy ul. Rynek 17

 

samodzielny referent ds. finansowych - kasjer

 

 1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
c) znajomość obsługi komputera
d) dobry stan zdrowia


2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu teryto-rialnego
b) znajomość zagadnień z zakresu gospodarki kasowej
c) obsługa kasy fiskalnej
d) preferowany staż pracy w administracji publicznej
e) komunikatywność
f) umiejętność współpracy w grupie
g) inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównych zadań pracownika będzie należało prowadzenie spaw z zakresu go-spodarki kasowej a w szczególności:
a) przyjmowanie opłat i wpłat
b) sporządzanie przelewów
c) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
      Szczegółowy zakres czynności dostępny jest w GZOKiS Baborów pok. nr 2  (parter)

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum  vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie za-świadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) opinie, referencje,
f) oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za prze-stępstwo popełnione umyślnie,
g) oryginał kwestionariusza osobowego,

 

 

 

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w Gminnym Zespole Oświaty Kultury i Sportu -  Baborów ul. Rynek 17 (pok. nr 2  parter).

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w GZOKiS w Baborowie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.gzokis-baborow.pl .

 

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na okres próbny, a po tym okresie na czas określony.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent ds. finansowych - kasjer” należy składać osobiście w GZOKiS Baborów pok. nr 2  (parter) w terminie  do dnia  06.11.2008r.

 

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gzokis-baborow.pl oraz tablicy informacyjnej GZOKiS (Rynek).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Podmiot udostępniający: GZOKiS w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor GZOKiS
Data wytworzenia: 2008 pażdziernik 22

 

 


 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 22-10-2008 09:17
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP, data modyfikacji: 03-12-2008 09:37
 • Data wytworzenia: 22-10-2008
 • Ilość wyświetleń: 1120
 • Link do strony: http://baborow.pl/781/22_pazdziernika_2008_nabor_na_stanowisko_samodzielny_referent_ds_finansowychkasjer_w_gminnym_zespole_oswiaty_kultury_i_sportu_w_baborowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 22-10-2008 09:17
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP, data modyfikacji: 03-12-2008 09:37
 • Data wytworzenia: 22-10-2008
 • Ilość wyświetleń: 1120
 • Link do strony: http://baborow.pl/781/22_pazdziernika_2008_nabor_na_stanowisko_samodzielny_referent_ds_finansowychkasjer_w_gminnym_zespole_oswiaty_kultury_i_sportu_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 22-10-2008 09:17 przez: Administrator BIP BIP
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 22-10-2008
 • Ilość wyświetleń: 1120
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  03-12-2008, godz. 09:37:44
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 13:11:43
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 13:08:29
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 13:08:01
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 13:07:04
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 13:00:57
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 12:58:30
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 12:57:33
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 12:56:07
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 12:54:28
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-11-2008, godz. 12:50:51
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  22-10-2008, godz. 09:17:34
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl