Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Herb Baborowa

Tradycja herbu miasta Baborów związana jest z przynależ­nością miasta i terenów wchodzących w jego skład do klasztoru Sióstr Dominikanek w Raciborzu. Rok 1340 jest datą, od której dobra baborowskie przestają być własnością rycerską i przechodzą pod za­rząd i użytkowanie klasztoru prawdopodobnie jako wniesione wiano. 

Herb Gminy Baborów

Tradycja herbu miasta Baborów związana jest z przynależ­nością miasta i terenów wchodzących w jego skład do klasztoru Sióstr Dominikanek w Raciborzu. Rok 1340 jest datą, od której dobra baborowskie przestają być własnością rycerską i przechodzą pod za­rząd i użytkowanie klasztoru prawdopodobnie jako wniesione wiano. Postacie umieszczone na tarczy herbowej /także na pieczęci/ przedstawiają sytuację opisaną  w ewangelii św. Łukasza, rozdział I, wiersz 39-56 tj. nawiedzenie św. Elżbiety przez Naj­świętszą Marię Pannę. Można z całą pewnością domniemywać takie znaczenie tego przedstawienia chociażby ze znajdujących, się w Raci­borzu oraz okolicznych miejscowościach figurach kamiennych poświęconych temu wydarzeniu. Wyraz plastyczny herbu nawiązuje w sferze kompozycji do układu postaci na pie­częci z 1644 roku. Z lewej strony wyobrażenie Najświętszej Marii Panny, z prawej - postać św, Elżbiety. Kobiety podają sobie prawe ręce w geście powitania, św. Elżbieta lewą dłoń unosi w górę pod­kreślając wagę wypowiadanych słów: "Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego...".
Kolorystyka herbu pochodzi z przedstawień późniejszych typowych dla sakralnego malarstwa późnego baroku i rokoka. Obie kobiety na głowach mają chusty /welony/ koloru białego. Maria jest ubrana w suknię koloru czerwonego /czerwień cynobrowa/, płaszcz - błękitnego /błękit colinowy - cerulean blue/. Elżbieta ma na sobie sukienkę błękitną zaś płaszcz czerwony  w kolorze żółtym /żółć kadmowa/ są namalowane włosy obu kobiet, ich sandały także są w tym kolorze. Twarze, ręce, stopy mają kolor cielisty /ciemno różowy/. Kolor czarny zarezerwowany jest wyłącznie dla konturów sylwetek, aureol nad głowami świętych oraz obramowania tarczy herbowej. Tło tarczy herbowej - żółte,


 


 

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-06-2005 09:58