DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUN. I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZE. GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW.

Dotyczy ogłoszenia:
Burmistrza Gminy Baborów
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar
w granicach administracyjnych Gminy Baborów oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego studium
.

 

 W związku z przedłużeniem terminu wyłożenia w/w dokumentów do publicznego wglądu do dnia 19 maja 2011r. przedłużam termin wnoszenia uwag do dnia 10 czerwca 2011r. Pozostałe dane i warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Gminy Baborów 

 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 19-04-2011
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 19-04-2011 12:28
 • Data wytworzenia: 19-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 826
 • Link do strony: http://baborow.pl/814/dotyczy_ogloszenia_burmistrza_gminy_baborow_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_studium_uwarun_i_kierunkow_zagospo_przestrze_gminy_obejmujacego_obszar_w_granicach_administracyjnych_gminy_baborow_oraz_prognozy_oddzialywania_na_srodow.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 19-04-2011 12:28
 • Data wytworzenia: 19-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 826
 • Link do strony: http://baborow.pl/814/dotyczy_ogloszenia_burmistrza_gminy_baborow_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_studium_uwarun_i_kierunkow_zagospo_przestrze_gminy_obejmujacego_obszar_w_granicach_administracyjnych_gminy_baborow_oraz_prognozy_oddzialywania_na_srodow.html
 • Data publikacji: 19-04-2011 12:28 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 19-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 826
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl