Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Gmina Baborów Atrakcyjna dla Inwestora

Gmina Baborów była uczestnikiem edycji uzupełniającej programu „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i przy współpracy z JARPOL ENTERPRISE. Ideą programu było wsparcie samorządów lokalnych w zakresie obsługi inwestora, przygotowanie kadry pracowników do profesjonalnej obsługi inwestorów, a także umiejętności przygotowania oferty inwestycyjnej gminy. Projekt trwał od września 2007 roku do czerwca 2008 roku. Był podzielony na poszczególne etapy:

    * konferencja otwierająca - 28 września 2007 r.
    * cykl szkoleń i warsztatów - wrzesień - grudzień 2007 r.
    * doraźna pomoc trenerów - grudzień 2007 - marzec 2008 r.
    * audyty w gminach - kwiecień - maj 2008 r.
    * konferencja podsumowująca - czerwiec 2008 r.

W początkowej fazie projektu uczestniczył Pan Dominik Konieczny – ówczesny Zastępca Burmistrza. Brał udział w szkoleniach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów w zakresie: Skuteczność pozyskiwania bezpośrednich inwestycji przez samorządy gminne, działania promocyjne a strategia gminy i regionu, Strategia promocji; podstawowe zasady opracowywania strategii marketingowej jst., Promocja a reklama; Public Relations; kontakty z mediami, Sztuka prezentacji i negocjacji, Techniki i metody przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych, Polityka informacyjna jst. , Nieruchomość jako przedmiot oferty inwestycyjnej, Przygotowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego, Obsługa inwestora w gminie, Różnice kulturowe w biznesie.
Kolejny etap to doraźna pomoc trenera i konsultacje z menadżerami. Niestety z tego wsparcia gmina nie skorzystała ponieważ nastąpiły zmiany kadrowe, Pan Konieczny zrezygnował ze współpracy z Gminą Baborów. Warunkowo na prośbę Burmistrza, Marszałek Województwa dopuścił Gminę Baborów do certyfikacji wraz z gminami odnawiającymi certyfikaty uzyskane przed rokiem. Sprawą zajął się zespół pracowników Urzędu Miejskiego: Ewa Stanulewicz, Elżbieta Pawula, Tomasz Krupa, Maria Juraszek oraz Jarosław Chomętowski, którzy w ciągu jednego miesiąca przygotowali niezbędne dokumenty do certyfikacji, tj. strategie promocji, broszurę informacyjno-promocyjną oraz oferty inwestycyjne dla wybranych terenów. Audyt przeprowadzono 17 lipca 2008 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, osobą ocenianą reprezentującą Gminę była p. Ewa Stanulewicz - Referent Urzędu Miejskiego, która ma pierwszy kontakt z potencjalnym inwestorem w naszej Gminie.

Audyt była to wizyta o charakterze symulacyjnym, w czasie której specjaliści w roli potencjalnych inwestorów dokonywali oceny stopnia przygotowania gminy do obsługi inwestora i terenów inwestycyjnych, a wynik audytu stanowił podstawę do przyznania certyfikatu.
Wynik dla nas był zaskakujący, otrzymaliśmy 86 punktów na 100 możliwych, otrzymując najwyższą ocenę : Bardzo wysoki poziom kwalifikacji w sferze możliwości pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych.Ewa Stanulewicz otrzymała tytuł menadżera ds. inwestycji otrzymując ocenę na certyfikacie: bardzo dobre przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych.
Spośród 71 gmin województwa opolskiego, 58 gmin zostało przeszkolonych z zakresu obsługi inwestora, a 22 samorządy w tym gmina Baborów zostały uhonorowane tytułem „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”. Wręczenie certyfikatów z rąk Marszałka Województwa Opolskiego miało miejsce 17 września bieżącego roku podczas konferencji zamykającej program.

certyfikaT-gadi.jpeg ewa_Certyfikat.jpeg 

 Korzyści płynące z uczestnictwa w programie przez Gminę Baborów to:

* Zdobycie certyfikatu zaświadczającego o atrakcyjności inwestycyjnej gminy
* Prawo stosowania tytułu i logo programu „Gmina Atrakcyjna Dla Inwestora”
* Promocja gminy poprzez zagraniczne biura województwa opolskiego
* Pozyskanie nowych umiejętności, wiedzy i przygotowanie do fachowej obsługi inwestora
* Nawiązanie współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i PAIiIZ.

DSC00170.jpeg DSC00735.jpeg DSC00749.jpeg
pionowe.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-09-2008 15:56