Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 22 - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne (II piętro)

Inspektor Małgorzata Gużda

tel. +48 77 887 39 30
e-mail: mguzda@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Zarządzania Kryzysowe
2. Profilaktyka alkoholowa
3. Obrona Cywilna
4. Ochrona Przeciwpożarowa

Inspektor Włodzimierz Świerczak

tel. +48 77 887 39 30
e-mail: wswierczak@baborow.pl

1. Obronność Państwa
2. Opieka nad zwięrzętami
3. Kontrole Terenowe
4. Sprawy Wojskowe
5. Gospodarka Łowiecka

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 16:51