Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 4 - KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA (parter)

Inspektor Anna KRAŚNICKA

kontakt: tel. +48 77 887 39 75
email: akrasnicka@baborow.pl

Inspektor Magdalena STANKOWICZ

kontakt: tel. +48 77 887 39 08
email: m.stankowicz@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Księgowość budżetowa,
 

Podinspektor Paulina KOWALSKA

kontakt: tel. +48 77 887 39 09
email: pkowalska@baborow.pl

- prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustalanie stanu zadłużenia podatników w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- windykacja należności z tytułu czynszów,

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 21:37