wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Pokój nr 7 - Urząd Stanu Cywilnego (parter)

Z-ca Kierownika USC mgr Beata Żądło

tel.: +48 77 403 69 78

Zakres spraw:

1.Rejestracji urodzenia dziecka

2.Zawarcia małżeństwa

3. Rejestracji zgonu

4.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

5.Zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

6.Odtworzenie aktu stanu cywilnego

7.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

8.Sprostowanie aktu stanu cywilnego

9.Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

10. Dokumenty wydawane z ksiąg stanu cywilnego

11.Dowody osobiste

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  wyloguj  s  test  bip  firm  a  ok  chroniona  katalog
Przewodnik po urzędzie: