Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 11 - BIURO RADY MIEJSKIEJ, GOSPODARKA ZASOBAMI GMINY (I piętro)

Inspektor Maria WOŹNIAK

tel.: +48 77 887 39 80
email: mwozniak@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Obsługa techniczno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów
2. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej oraz zbiorów przepisów gminnych
3. Udostępnianie dokumentacji z zakresu działania Rady, komisji
4. Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.
5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych
6. Dzierżawa nieruchomości
7. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
8. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

Inspektor Ewa SAMOTYJ

tel.: +48 77 887 39 18
email: esamotyj@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Organizacja przetargów na sprzedaż gruntów
2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
3. Zezwolenia na wycinkę drzew
 „Odnowa Wsi”
6. Wydatkowanie funduszy sołeckich
7. Statystyka gminy związana z rolnictwem i sposobem użytkowania gruntów
8. Gospodarka łowiecka, plany łowieckie
9. Przygotowanie decyzji o podziale nieruchomości
10. Wydawanie poświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
11. Ewidencja mienia komunalnego

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-05-2011 09:29