Informacja o wyniku rokowań - działka nr 826 ul. Krakowska 2 w Baborowie

Rokowania przeprowadzone  zostały w dniu 16 stycznia 2012 roku o godz. 10:00 w sprawie  zbycia nieruchomości położonej w Baborowie zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej:

1. Działka nr 826/1  o pow. 0,5318 ha  położona w Baborowie ul. Krakowska nr 2 k.m. 3, zapisana w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych,  została sprzedana za cenę 70.000,00  zł.   słownie: siedemdziesiąt tysięcy.


Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Irena Sapa

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2012-01-23
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 23-01-2012 19:44
 • Data wytworzenia: 23-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 2444
 • Link do strony: http://baborow.pl/947/informacja_o_wyniku_rokowan_dzialka_nr_826_ul_krakowska_2_w_baborowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 23-01-2012 19:44
 • Data wytworzenia: 23-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 2444
 • Link do strony: http://baborow.pl/947/informacja_o_wyniku_rokowan_dzialka_nr_826_ul_krakowska_2_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 23-01-2012 19:44 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 23-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 2444
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl