KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2007

Nr
zarządzenia
Z dnia Treść Plik
OW-008 31 stycznia w sprawie  układu wykonawczego  budżetu Gminy Baborów na 2007 rok

   Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

OW-009 31 stycznia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
na 2007 rok.

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

OW-010 26 luty

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok


Załącznik Nr 1

OW-011 15 marca w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

OW-012 15 marca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-013  16 marca  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2006r.

  opisówka

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

OW-014 21 marca w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

OW-015 21 marca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007rok

  Załącznik Nr 1

OW-016 10 kwietnia w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Baborów.

OW-017 10 kwietnia w sprawie zmian w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Baborowie

OW-018 26 kwietnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

 OW-019  15 maja  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-020  15 maja  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-021  17 kwietnia  w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji
wynikających z art. 14 ustawy o finansach publicznych

  Załącznik Nr 1

 OW-022  23 maja  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Baborowie

  Regulamin

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 OW-023  23 maja w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Gminnego Publicznego Przedszkola w Baborowie

 OW-024  24 maja w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

 OW-025  18 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Baborowie

  Załącznik Nr 1

 OW-026  20 czerwca w sprawie powołania zespołu opiniującego do wyłonienia podmiotów
realizujących zlecone zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej
w 2007 roku na terenie Gminy Baborów.

 OW-027  21 czerwca w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Publicznego
Przedszkola w Baborowie

 OW-028  21 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

 OW-029  26 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-030  26 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-031  12 lipca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-032  16 lipca w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 OW-033  27 lipca w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

 OW-034  30 lipca w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-035  30 lipca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007rok

  Załącznik Nr 1

 OW-037  22 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-038  22 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007rok

  Załącznik Nr 1

 OW-039  27 sierpnia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów
za I – sze półrocze 2007roku.

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

OW-041 3 wrzesnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok.

  Załącznik Nr 1

OW-042 19 wrzesnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2007rok

  Załącznik Nr 1

OW-043 25 wrzesnia w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

OW-044 25 wrzesnia w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na
terenie Gminy Baborów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku

 OW-045  27 wrzesnia w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1  

 OW-045/a  27 wrzesnia w sprawie  uchylenia w całości Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów

 OW-045/a-1  27 wrzesnia w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na 2007 r.

 OW-046  27 wrzesnia w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-046/a  27 wrzesnia w sprawie  uchylenia w całości Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

 OW-046/a-1  27 wrzesnia w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-047 1października w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-048  1 października w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

 OW-049  8 października w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-050  8 października w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-051 22 października w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na 2007 r.

    Załącznik Nr 1

 OW-052  22 października w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-053  30 października w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie  gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-054  30 października w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2007rok

  Załącznik Nr 1

 OW-055 5 listopada w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na 2007 r.

    Załącznik Nr 1

 OW-056 5 listopada w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 OW-057 15 listopada w sprawie :   przedłożenia  projektu budżetu Gminy Baborów na 2008  rok.

 OW-058  15 listopada w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2007rok

  Załącznik Nr 1

 OW-059 30 listopada w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na 2007 r.

  Załącznik Nr 1

 OW-060  30 listopada w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

 OW-061  14 grudnia w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2007 rok

  Załącznik Nr 1

 OW-062 28 grudnia w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2007rok

  Załącznik Nr 1

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 08-02-2010 14:08
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP, data modyfikacji: 11-02-2010 14:30
 • Data wytworzenia: 08-02-2010
 • Ilość wyświetleń: 1716
 • Link do strony: http://baborow.pl/959/kadencja_20062010zarzadzenia_burmistrza_gminy_baborow_wydane_w_roku_2007.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 08-02-2010 14:08
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP, data modyfikacji: 11-02-2010 14:30
 • Data wytworzenia: 08-02-2010
 • Ilość wyświetleń: 1716
 • Link do strony: http://baborow.pl/959/kadencja_20062010zarzadzenia_burmistrza_gminy_baborow_wydane_w_roku_2007.html
 • Data publikacji: 08-02-2010 14:08 przez: Administrator BIP BIP
 • Modyfikował: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 08-02-2010
 • Ilość wyświetleń: 1716
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  11-02-2010, godz. 14:30:35
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  08-02-2010, godz. 14:08:26
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  08-02-2010, godz. 14:08:10
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl