Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zintegrowany Informator Pacjenta

Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. System składa się z czterech głównych części:

1. Serwisu informacyjnego "Twój Portal",

2. Informatora "Gdzie się leczyć",

3. Rejestru Usług Medycznych,

4. zakładki "Prawo do świadczeń zdrowotnych".

W przyszłości system będzie umożliwiał:

- obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,

- zgłaszanie nieprawidłowości, tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniodawcę, a nie miały miejsca w rzeczywistości,

- przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnegooraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę,

- podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu,

- dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych,

- składanie wniosków o dostęp do systemu przez e-PUAP i podpis kwalifikowany.

Szczegóły na stronie internetowej OOWNFZ: http://nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/komunikat_ZIP.html