Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 19 maja 2015 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  VI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.:
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości;
 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty  oraz ustalenia stawki opłaty  za pojemnik o określonej  pojemności;
 5. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi;
 6. stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów
  i Sułków  nie narusza ustaleń studium;
 7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów  lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów
  i Sułków;
 8. stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina,
  Czerwonków i Dzielów nie narusza ustaleń studium;
 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów  lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina,
  Czerwonków i Dzielów;
 10. stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji  farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole
  i Tłustomosty nie narusza ustaleń studium;
 11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole;
 12.  wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie nieruchomości  od Agencji Nieruchomości
  Rolnych.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

    6. Zapytania, wolne wnioski.

     7. Zakończenie obrad.   

   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                        Krzysztof Tokarz