Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dziećmarów

Nazwa dzierżawcza Dziećmarów wywodzi się od niemieckiego imienia Ditmar, prawdopodobnie zasadźcy wsi.

Heinrich Adamy w swoim spisie nazw miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 r. we Wrocławiu wywodzi nazwę Dziećmarowa od pierwotnej staropolskiej nazwy, mającej swój źródłosłów w połączeniu słów „dziecko" oraz „moru". Adamy jako najstarszą nazwę wymienia Dzieczmorów, podając jej znaczenie Kindersterbe (pol. umieranie dzieci). Nazwa nawiązuje być może do historycznego wydarzenia związanego z zarazą moru w wyniku której śmierć poniosły dzieci. Została ona później fonetycznie zgermanizowana na Dittmerau i wywodzona przez Niemców od imienia Ditmar lub Dziećmar.

W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod polską nazwą Dzieczmorow oraz nazwą zgermanizowaną Dittmerau.

 

Miejscowość i kościół po raz pierwszy wzmiankowanoa w 1307 roku jako Ditmari villa. Miejscowość ta należała później do księstwa kozielskiego. W 1311 poprzez kupno od ówczesnego posiadacza Jana Czesnitza stała się własnością Joannitów z Grobnik. W Dziećmarowie nie istniał majątek. Prawdopodobnie była to miejscowość oczynszowana.

Do 1660 miejscowy kościół był filią parafii Babice w diecezji ołomunieckiej. W 1668 erygowano własną parafie, która należała później do diecezji wrocławskiej. Jej grunty wynosiły 25 ha. Po wojnach śląskich znalazła się w granicach Prus. W 1818 przyłączono ją do powiatu głubczyckiego. W wyniku pożaru w 1785 spłonęła część miejscowości wraz z kościołem.

W 1723 w miejscowości był sołtys, 24 chłopów, 24 chałupników. Struktura mieszkańców Dziećmarowa uległa zmianie i w 1783 miejscowość zamieszkiwało: 26 chłopów, 29 małorolnych, 46 chałupników. W 1910: 22 chłopów, 76 małorolnych, 32 chałupników. Grunty rolne wynosiły 846 ha. Liczba mieszkańców Dziećmarowa wynosiła: 1783 rok – 646; 1845 – 718; 1880 – 857; 1910 – 979. Mieszkańcy posługiwali się polsko-śląskim dialektem sułkowskim w przeciwieństwie do pobliskiego laskojęzycznego Baborowa np. w 1910 stanowili oni 75% mieszkańców.

Źródło: wikipedia.org


Skład rady sołeckiej:

  1. Józef ŚRUTWA - Sołtys   |   Kontakt e-mail: soltys.dziecmarow@baborow.pl
  2. Łukasz CIECIOR
  3. Eryka KUBANEK
  4. Bartłomiej PIETRUCHA

Fundusz sołecki 2023:

Wydatki bieżące 7 931,00 zł
w tym:

  1. Utrzymanie terenów zielonych - 7 000,00 zł
  2. Imprezy integracyjne - 931,00 zł

Wydatki majątkowe 14 000,00 zł
w tym:

  1. Przebudowa dróg gminnych - 14 000,00 zł
Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-12-2019 10:03
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 19-01-2023 15:16