Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Sucha Psina

Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości Suchoppina podając jej znaczenie "Trockene Wurzelstocke" czyli po polsku "Suche korzenie, kłącze". Pierwotna nazwa została później przez Niemców zgermanizowana na Zauchwiz i utraciła znaczenie. W 1936 roku niemiecka administracja nazistowska wprowadziła dla wsi nazwę Dreimühlen.

 

Historycznie miejscowość leży na tzw. polskich Morawach, czyli na obszarze dawnej diecezji ołomunieckiej. Wzmiankowana w 1337, kiedy należała do księstwa raciborsko-opawskiego. W 1340 miejscowość została zakupiona wraz z Baborowem przez Ofkę raciborską. Po wojnach śląskich znalazła się w granicach Prus i powiatu głubczyckiego. Pierwotnie była zamieszkała przez tzw. Morawców, jeszcze w XVII wieku językiem kazań był język morawski (gwary laskie), na początku XX wieku była już niemieckojęzyczna. W granicach Polski od końca II wojny światowej.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa opolskiego.

Źródło: wikipedia.org


Skład rady sołeckiej:

  1. Małgorzata ŚWIENTY - Sołtys   |   Kontakt e-mail: soltys.suchapsina@baborow.pl
  2. Marian BRANICKI
  3. Krystyna KAŁKUN
  4. Kinga NAHACZEWSKA
  5. Andrzej RUDZKI

Fundusz sołecki 2023:

Wydatki bieżące 11 200,00 zł
w tym:

  1. Imprezy integracyjne - 1 500,00 zł
  2. Utrzymanie terenów zielonych - 7 000,00 zł
  3. Utrzymanie sprzętów do pielęgnacji zieleni oraz zakup paliwa - 2 000,00 zł
  4. Utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej - 700,00 zł

Wydatki majątkowe 12 493,31 zł
w tym:

  1. Modernizacja placu zabaw - 12 493,31 zł
Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-12-2019 10:04
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 20-02-2023 16:06