Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granice na oścież

Brak opisu obrazka

Przedmiotem projektu jest edukacja socjalizacyjna oraz integracja uczniów na poziomie międzynarodowym. Nastąpi wzrost świadomości wspólnej części historii, wymiana doświadczeń kulturowych i poznanie atrakcji regionu własnego i Partnera. Doskonalenie współpracy zespołowej uczniów w dziedzinie sportu i sferze poznawczej. Organizacja kilkudniowych spotkań uczniów szkół podstawowych z Baborowa i Hradca nad Morawicą będzie doskonałą okazją do poznawania walorów przyrodniczych i historycznych regionów, zdrowego odżywiania oraz do aktywnego wypoczynku.

Partnerzy Projektu:

Gmina Baborów    Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Budżet projektu:

całkowity koszt: 8 303,80 euro, dofinansowanie z EFRR: 85% / 7 058,23 euro, z budżetu państwa: 3,75% / 415,19 euro