Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
INFORMUJE

w związku z nowym obowiązkiem Burmistrza do przeprowadzenia kontroli dokumentów (art. 6 ust. 5a określa kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości, ich zgodność oraz dowodów uiszczania opłat za usługi).

Zapraszamy do aktualizacji informacji o posiadanych zbiornikach bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez wypełnienie ankiety na stronie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub u pracownika gminy.

Osoby, które nie maja dostępu do internetu proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 77 403 69 25 w celu uzgodnienia dogodnej formy dokonania aktualizacji.

ANKIETA