Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komputer dla dziecka - Dodatkowy nabór na wsparcie w ramach Programu "Granty PPGR"

Szanowni Państwo,

W związku z tym że część rodziców/dzieci zdecydowało o rezygnacji wsparcia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" i zwróciło przekazany, sprzęt informujemy że Urząd Miejski w Baborowie opracował Plan Naprawczy dla projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", sfinansowanego z Funduszy Unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zgodnie z zaleceniami Operatora projektu, Darczyńca w celu utrzymania efektów Projektu może przekazać zwrócony sprzęt komputerowy poprzez zastosowanie poniższych procedur:

 1. ogłoszenie dodatkowego naboru dla rodzin dzieci spełniających kryteria konkursu „Granty PPGR", a w przypadku braku takich rodzin, ogłoszenie naboru dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Baborów, sprzęt może być przeznaczony wyłącznie na cele edukacyjne. Pierwszeństwo w tej procedurze będą miały osoby, które złożyły w terminie wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", z przyczyn obiektywnych jednak dzieci na które wnioskowano nie spełniały wymogów projektu a obecnie je spełniają.
 2. przekazanie sprzętu na wyposażenie szkół znajdujących się na terenie Gminy Baborów.

PLAN NAPRAWCZY - Załącznik nr 1

Urząd Miejski w Baborowie informuje że przyjmuje wnioski na uzyskanie wsparcia w powyższym projekcie. Termin składania wniosków - do 16 lutego 2024 roku.

Do rozdysponowania przeznaczone jest:

- 8 laptopów Lenovo V15 G182NB003NPB WinPro i5-10210U 8GB 256GBINT 15.6 FHD

- 1 Komputer PC Lenovo V50t Tower 11ED003FPB WinPro i3-10100/8GB/256GB z Monitorem Philips 223V5LHSB2

O wsparcie mogą się ubiegać rodzice dzieci które:

 1. spełniających kryteria konkursu „Granty PPGR", zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
 2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
 3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Pierwszeństwo w tej procedurze będą miały osoby, które złożyły w terminie wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", z przyczyn obiektywnych jednak dzieci na które wnioskowano nie spełniały wymogów projektu a obecnie je spełniają.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:

 1. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego - Załącznik nr 2
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 3
 3. Wykaz - informację o wyborze sprzętu - Załącznik nr 4
 4. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Złożenie dokumentów

 1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Baborowie (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres: Gmina Baborów, ul. Ratuszowa 2A, 48-120 Baborów, w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.
 2. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Gminy Baborów, w zakresie poprawności.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie osobiście lub pod nr tel 778873924
 4. Wszystkie druki dostępne są na stronie w linkach poniżej:

Informacje uzupełniające:

W przypadku braku chętnych na uzyskania wsparcia przez osoby spełniające konkursu „Granty PPGR", zostanie ogłoszony dodatkowy nabór dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Baborów i będącymi uczniami Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baborowie, sprzęt może być przeznaczony wyłącznie na cele edukacyjne.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 PDFPlan Naprawczy.pdf (171,76KB)
 2. Załącznik nr 2 DOCXOswiadczenie_dla_rodzica.docx (99,73KB)
 3. Załącznik nr 3 DOCXzgoda_na_przetwarzanie_danych.docx (17,84KB)
 4. Załącznik nr 4 DOCXWykaz_informacja_o_wyborze_sprzętu.docx (90,62KB)
Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 02-02-2024 13:51
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 02-02-2024 13:52